آخرین روش های اتصال

در حال حاضر سرویس های زیر فعال هستند.در برخی زمان واینترنت ها ممکن است افت سرعت - عدم اتصال- قطع شدن های پی در پی - نداشتن دیتا بعد اتصال وجود داشته باشد که همگی اینها از اختلالات اینترنت است.لطفا قبل از ارسال پیام به پشتیبان تمام سرویس ها را استفاده کنید.

 

SSTP - V2ray - Cisco OpenConnect - Cisco AnyConnect ( بدون محدودیت حجمی )

از تاریخ 14 دی 1401 سرویس های حجمی غیر فعال شدند.

لیست سرورهای سرویس PPTP

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس L2TP

نام سرویس DNS IP Secret Key کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس IKEV

نام سرویس DNS کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس IPSec

نام سرویس DNS IP SecretKey کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس Kerio

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس Cisco

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
Cisco s1c.fadns.biz 81.19.217.222 انگلیس
Cisco s2c.fadns.biz 45.35.180.24 آمریکا
Cisco s3c.fadns.biz 212.64.210.162 ترکیه
Cisco s4c.fadns.biz 46.4.223.158 آلمان
Cisco s5c.fadns.biz 46.4.223.156 آلمان
Cisco s7c.fadns.biz 193.32.209.13 انگلیس
Cisco s8c.fadns.biz 193.32.209.45 انگلیس
Cisco s9c.fadns.biz 193.32.210.212 انگلیس
Cisco s10c.fadns.biz 213.166.84.138 انگلیس
Cisco s11c.fadns.biz 213.166.84.139 انگلیس
Cisco s12c.fadns.biz 104.237.232.56 آمریکا
Cisco s13c.fadns.biz 104.237.232.90 آمریکا
Cisco s14c.fadns.biz 185.212.200.122 هلند
Cisco s15c.fadns.biz 188.241.120.221 سوئیس
Cisco s16c.fadns.biz 185.16.206.235 انگلیس

لیست سرورهای سرویس OpenConnect

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس OpenVpn

نام سرویس دانلود فایل کانفیگ کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس Proxy Telegram

نام سرویس DNS IP Port توضیحات